Tavoite ja toimintamuodot

HELLA – Higher Education Learning Lab on korkeakoulupedagogiikan tutkimusperustainen ja tutkimuksellisesti tuettu kehittämisprojekti jossa konstruoidaan ja testataan uusi monikielinen 60 op korkeakoulupedagoginen opintokokonaisuus ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarpeita varten. HELLA hanke rakentuu kolmesta pääosiosta (Work Package 1-3), joissa kaikissa on mukana moniyliopistollinen toimijatiimi. Korkeakoulupedagogiikan ensisijainen kohderyhmä on korkeakoulujen opettajat ja projektien kautta korkeakouluopiskelijat. Korkeakoulujen pedagoginen kehittämistyö on mitä suurimmassa määrin myös opinahjojen johtamista. Tämän projektin yhtenä osa-alueena on nimenomaan kehitellä sellaisia yhteistyömuotoja jotka tulevat käyttöön vuoden 2020 alusta projektin loputtua 2019.

Projektin tutkimus noudattaa poikkitieteellisesti tulkinnallisen toimintatutkimuksen, kehittävän työntutkimuksen ja pedagogisen design tutkimuksen periaatteita. Kehitystyö sisältää myös kokemuksellisen/elämyksellisen oppimisen kohderyhmätestausta ja kokeiluja uusien digitaalisten ratkaisujen ja teknologioiden soveltamisessa, joiden avulla arvioidaan ratkaisujen pedagogista lisäarvoa.