HELLA

Higher education Learning Lab – Korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuus 60 op

HELLA – Higher Education Learning Lab on korkeakoulupedagogiikan tutkimusperustainen ja tutkimuksellisesti tuettu kehittämishanke, jossa kehitetään ja pilotoidaan uutta monikielistä 60 opintopisteen korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuutta ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarpeisiin. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää korkeakoulujen sisäisiä ja korkeakoulujen välisiä toimintamalleja, joiden avulla voidaan paremmin koordinoida korkeakoulupedagogista koulutusta ja tutkimusta sekä korkeakoulujen hallinnon pedagogisia toimintamuotoja. HELLA-hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeisiin. Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen

Tavoite ja toiminta-ajatus
Toimintamuodot
WP 1
WP 2
WP 3
Tutkimus
Yhteystiedot

HELLA logot suomi2