Tavoite ja toiminta-ajatus

HELLA – Higher Education Learning Lab on korkeakoulupedagogiikan tutkimusperustainen ja tutkimuksellisesti tuettu kehittämishanke, jossa kehitetään ja pilotoidaan uutta monikielistä 60 opintopisteen korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuutta ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarpeisiin. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää korkeakoulujen sisäisiä ja korkeakoulujen välisiä toimintamalleja, joiden avulla voidaan paremmin koordinoida korkeakoulupedagogista koulutusta ja tutkimusta sekä korkeakoulujen hallinnon pedagogisia toimintamuotoja. HELLA-hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeisiin: Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen

Toimintamuodot

HELLA-hanke rakentuu kolmesta pääosiosta (Work Package 1-3), joissa jokaisessa hankkeen kehitystyöhön osallistuu asiantuntijoita useasta eri korkeakoulusta. Korkeakoulupedagogiikan ensisijaisena kohderyhmänä ovat korkeakoulujen opettajat ja kehittämishankkeiden kautta myös korkeakouluopiskelijat. Korkeakoulujen pedagoginen kehittämistyö on mitä suurimmassa määrin myös korkeakoulujen johtamista. Hankkeen yhtenä osa-alueena on kehittää korkeakoulupedagogiikan yhteistyömuotoja, jotka otetaan käyttöön vuoden 2020 alusta, HELLA-hankkeen päätyttyä vuonna 2019.