HELLA- Higher Education Learning Lab är ett forskningsbaserat och forskningsunderstött utvecklingsprojekt som utvecklar och piloterar en ny flerspråkig studiehelhet i högskolepedagogik (60 sp) för högskolor och universitet. Syftet med projektet är även att utveckla verksamhetsmodeller inom och mellan högskolor. Med dessa verksamhetsmodeller kan man bättre koordinera högskolepedagogisk utbildning och forskning samt administrationens pedagogiska verksamhetsformer. HELLA är ett av undervisnings- och kulturministeriets spetsprojekt.

Studiehelheten är för personalen och doktorander i högskolorna som är med i projektet. Mera information om kurserna och HELLAs verksamhet hösten 2019 ges i maj/juni.
Mera information: www.tritonia.fi/sv/edulab_hella60
Kontaktinformation: edulab@tritonia.fi