Grunden för HELLA-projektet är att kollektivt utveckla digitala lösningar, innehåll och koncept på ett forskningsbaserat, användarinriktat och tvärvetenskapligt sätt.

Forskningen inom projektet följer tvärvetenskapligt aktionsforskningens principer samt principer om utvecklande arbetsforskning och forskning i pedagogisk design. I utvecklingsarbetet ingår även testning av digitala lösningar och tillämpning av olika teknologier i målgrupp. Mervärdet för de pedagogiska lösningarna undersöks och värderas med hjälp av erfarenhetsbaserat lärande. Den teoretiska utgångspunkten för forskningen inom projektet är huvudsakligen den icke-affirmativa teorin om pedagogik och utbildning. Inom projektet görs doktorand- och post doc-forskning. Forskningsresultat inom projektet publiceras i internationella tidskrifter och samlingsverk.

Följande e-bok är fritt tillgänglig online:

Uljens bok
Editors, Michael Uljens, Rose M. Ylimaki. Bridging Educational Leadership, Curriculum Theory and Didaktik, Non-affirmative Theory of Education. 2017.

 

 

 

Publikationer: 

 

Presentationer:

Rintamäki, Katri (2019). “From teachers to students: Digital literacy course for university teachers”. QQML 2019 – 11th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 28-31 May 2019 in Florence, Italy. Presentation

Lehto, Anne (presenter) & Rintamäki, Katri (2018). ”Information Literacy Course for University Teachers: How to Integrate a Model for Scientific Information Seeking into Teaching”. LIBER 47th Annual Conference, 4-6 July 2018 in Lille, France. Presentation

Rintamäki, Katri (presenter) & Lehto, Anne (2018). ”A digital information literacy course for university teachers: Challenges and possibilities”. The 39th Annual IATUL Conference, 17-22 June 2018 in Oslo, Norway. Abstract