Grunden för HELLA-projektet är att kollektivt utveckla digitala lösningar, innehåll och koncept på ett forskningsbaserat, användarinriktat och tvärvetenskapligt sätt.

Forskningen inom projektet följer tvärvetenskapligt aktionsforskningens principer samt principer om utvecklande arbetsforskning och forskning i pedagogisk design. I utvecklingsarbetet ingår även testning av digitala lösningar och tillämpning av olika teknologier i målgrupp. Mervärdet för de pedagogiska lösningarna undersöks och värderas med hjälp av erfarenhetsbaserat lärande. Den teoretiska utgångspunkten för forskningen inom projektet är huvudsakligen den icke-affirmativa teorin om pedagogik och utbildning. Inom projektet görs doktorand- och post doc-forskning. Forskningsresultat inom projektet publiceras i internationella tidskrifter och samlingsverk.

Följande e-bok är fritt tillgänglig online:

Uljens bok
Editors, Michael Uljens, Rose M. Ylimaki. Bridging Educational Leadership, Curriculum Theory and Didaktik, Non-affirmative Theory of Education. 2017.

 

 

 

Publikationer: 

Elo, J. & M. Uljens. (eds), (in press). Multi-level Higher Education Leadership. Springer.   

Hilli, C., R. T. Nørgård & J. H. Aaen (2019). Designing Hybrid Learning Spaces in Higher Education. Dansk Universitetspædagogisk Netværk, DUN, 15 (27) 66–82.  

Majors J., A. Bengs, S. Granlund, A. Ylitalo & M. Byholm (2018). ACM DL Author-ize serviceMoodle Moods?: A User Experience Study of a Small Private Online Course for Higher Teacher Education Mindtrek ’18 Proceedings of the 22nd International Academic Mindtrek Conference, 2018

Rintamäki, K. (2019). ”From Teachers to Students: Digital Literacy Course for University Teachers”, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, Vol. 8 no. 4, pp. 457-477, published 2019-12-23, http://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/525  

Uljens, M. (2018). A contribution to re-theorizing curriculum research. Transnational Curriculum Inquiry 15(2). https://ojs.library.ubc.ca/index.php/tci/index  

Uljens, M. & J. Elo (2019). Reflecting refraction in higher education. In: P. Sikes & Y. Novakovic (Eds.), Storying the public intellectual. Commentaries on the impact and influence of the work of Ivor Goodson (pp. 119-130). London: Routledge. ISBN 9781138389755, https://doi.org/10.43 

 

Presentationer:

Elo. J & J. Kantola (2018). Koulutusohjelmajohtaminen osaksi korkeakoulupedagogisia opintoja. Katsaus Hella-hankkeen kehitystyöhön. 15–16/8/2018. Pedaforum 2018, University of Turku, Turku.  

Elo, J. & M. Uljens (2019). Challenges in Theorizing Higher Education Leadership – A Conceptual Contribution. Den 8.nde Nordiska läroplansteoretiska konferensen, 7–8/11/2019 Åbo Akademi, Vasa.   

Elo, J. & M. Uljens (2019). Challenges in Theorizing Higher Education Leadership – A Conceptual Contribution. ECER 2019, Hamburg.  

Elo, J. & J. Kantola (2018). Koulutusohjelmajohtaminen monitasoisena ilmiönä. Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen – kehittämishanke. Hankkeen sisäinen koulutustilaisuus, 22.11.2018. Helsinki.   

Elo, J. (2019). Koulutusohjelmajohtaminen, 5op. Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen –kehittämishanke, Hankkeen sisäinen tapaaminen Tampereella 23.8.2019.   

Hilli, C. (2019). Collective processes of Bildung in Virtual Learning Environments. Paper presentation, Den åttonde nordiska läroplansteoretiska konferensen, 7–8/11/2019 Åbo Akademi, Vasa.  

Hilli, C. (2019). Rethinking Study Practices Through Hybrid Learning Spaces in Higher Education with Rikke Toft Nørgård & Janus Holst Aaen. Short paper presentation, Reclaiming Study Practices, Philosophy and Theory of Higher Education Conference – 3rd edition, 18–20/9/2019 Leuven, Belgium.  

Hilli C. & S. Eronen (2018). Towards hybrid learning environments in higher education. With M. Byholm & S. West. 15–16/8/2018, Turun yliopisto. Pedaforum 2018, University of Turku, Turku.  

Lehto, A. (presenter) & K. Rintamäki (2018). ”Information Literacy Course for University Teachers: How to Integrate a Model for Scientific Information Seeking into Teaching”. LIBER 47th Annual Conference, 4-6 July 2018 in Lille, France. Presentation

Rintamäki, K. (2019). “From teachers to students: Digital literacy course for university teachers”. QQML 2019 – 11th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 28-31 May 2019 in Florence, Italy. Presentation

Rintamäki, K. (presenter) & A. Lehto (2018). ”A digital information literacy course for university teachers: Challenges and possibilities”. The 39th Annual IATUL Conference, 17-22 June 2018 in Oslo, Norway. Abstract

Tigerstedt, C. (2018).  ”På skilda håll, men tillsammans, så lär vi oss – Online-lärande i kursmodulen Making Sense of Leadership” 15–16/8/2018. Pedaforum 2018, University of Turku, Turku.  

Tigerstedt, C. (2019). Learning team leadership and work life skills through online collaboration in virtual learning environments. Presentation at Nordyrk 12-14.6. Arcada – University of Applied Sciences, Helsinki.  

Tigerstedt, C. & C. Kiukas (2018). Poster på nationellt spetsprojektseminarium på Tiedekulma  

Tigerstedt, C. & C. Kiukas (2019). Poster på Arcadas interna FUI mässa  

Tigerstedt, C. & C. Kiukas (2019). Next step slutseminarium på Arcada.  

Uljens, M. (2019). Chairing and organizing “Re-theorizing Comparative Curriculum Leadership Research – Bildung centered non-affirmative education theory and discursive institutionalism. NERA Invited Symposium Submission Proposal for the Annual Meeting of American Educational Research Association Toronto, Canada Friday, April 5–Tuesday, April 9 2019”, Invited contributors: Professor Ian Hardy, University of Queensland, Australia, Associate professor Kirsten Sivesind, University of Oslo, Norway, Associate professor Armend Tahirsylaj, Linneaus University, Sweden, Professor Ninni Wahlström, Linneaus University, Sweden, Professor Zongyi Deng, National Institute of Education, Singapore, Professor Todd Price, University of Chicago.  

Uljens, M. (2019). Higher Education and Digitalization – A non-affirmative approach. Seminar at University of La Laguna, Spain, December 16th, 2019.  

Uljens, M, S. West & M. Byholm (2018). Työpaja: Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus-ja ohjausosaamisen vahvistaminen –OKM-kärkihankkeen symposium. 15–16/8/2018, Turun yliopisto. Pedaforum 2018, University of Turku, Turku.  

West S. & A. Ylitalo (2019). Korkeakoulupedagogiikan monikielisen opintojakson Moodle-oppimisympäristön kehittäminen tieteellisen käyttäjätutkimuksen avulla. Pedaforum 2019. 5-6.6.2019, University of Helsinki, Helsinki.