Mål och verksamhetsidé

HELLA- Higher Education Learning Lab är ett forskningsbaserat och forskningsunderstött utvecklingsprojekt som utvecklar och piloterar en ny flerspråkig studiehelhet i högskolepedagogik (60 sp) för högskolor och universitet. Syftet med projektet är även att utveckla verksamhetsmodeller inom och mellan högskolor. Med dessa verksamhetsmodeller kan man bättre koordinera högskolepedagogisk utbildning och forskning samt administrationens pedagogiska verksamhetsformer. HELLA är ett av undervisnings- och kulturministeriets spetsprojekt.

Verksamhetsformer

HELLA-projektet utgörs av tre huvuddelar (Work Package 1-3) med experter från olika högskolor som deltar i projektets utvecklingsarbete. Den huvudsakliga målgruppen för högskolepedagogiken är lärarna i högskolor och genom utvecklingsprojekt även högskolestuderandena. Pedagogiskt utvecklingsarbete i högskolor är i högsta grad även en del av ledarskapet vid högskolorna. Ett delområde i projektet är att utveckla samarbetsformer för högskolepedagogik som tas i bruk från början av år 2020 efter att HELLA-projektet avslutats år 2019. Förstärkning av högskolepersonalens pedagogiska och digitala undervisnings- och handledningskompetens (på finska)

Videopresentation av projektet

Michael

HELLA logot svenska 2

%d bloggare gillar detta: