HELLA – Higher Education Learning Lab – studiehelheten i högskolepedagogik på 60 studiepoäng ger lärarbehörighet.

I det första arbetspaketet används redan existerande universitetspedagogiska studiehelheter som stöder utbildningens digitalisering och som är riktade till högskolelärarna i Vasa. Dessa helheter öppnas för de högskolor som deltar i projektet och en verksamhetsmodell för samanvändningen utvecklas.

Denna del förverkligas huvudsakligen genom att utgående från redan existerande studiehelheter genom samarbete utveckla en ny studiehelhet i högskolepedagogik på 60 studiepoäng. Helheten baserar sig på Learning in Networks (LIN) 1-4-studiehelhet som Tritonias EduLab erbjuder och på Åbo Akademis studiehelhet Universitetspedagogik (25 sp).

Syftet för utvecklingsarbetet våren 2017 var att planera en ny helhet så att den motsvarar både yrkeshögskolornas och universitetens behov. Studiehelheten planeras att bli trespråkig i enlighet med de redan existerande verksamhetsprinciperna för Vetenskapsbiblioteket Tritonia. Åbo Akademi utfärdar examen i högskolepedagogik (60 sp). De högskolor som deltar i projektet kan dock ansvara för planering och genomförande av olika kurser.

Som resultat av bearbetningen av Work Package 1 –arbetspaketet uppgjordes en ny struktur på 60 studiepoäng som Åbo Akademi godkände som en ny studiehelhet. Denna struktur utgör utgångspunkten för HELLA- projektet och utvecklingen av högskolepedagogiken. Verksamheten enligt den slutgiltiga modellen inleds 1.8.2019.

Strukturen har uppdaterats våren 2019.

Grundstudier 25 sp
Grundstudierna avläggs vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, vid Åbo Akademis Öppna Universitet eller vid annat universitet eller högskola

Ämnesstudier, 35 sp
Didaktisk design av högskoleundervisning*
Digitalt lärande i högskoleundervisning*
Digitala verktyg för lärande*
Undervisningspraktik 1*
Utbildningsledarskap
Undervisningspraktik 2
Pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete

*kurserna markerade med asterisk bjuds under läsåret 2019-2020

Tidigare studier i universitets- och högskolepedagogik kan räknas till godo.

Personalen och doktorander i högskolorna som är med i projektet kan även välja enstaka kurser ur studiehelheten.

Mera information: https://www.tritonia.fi/sv/edulab_hella60 

Kontaktinformation: edulab@tritonia.fi