Hella – Higher Education Learning Lab – studiehelheten i högskolepedagogik på 60 studiepoäng ger lärarbehörighet.

I det första arbetspaketet används redan existerande universitetspedagogiska studiehelheter som stöder utbildningens digitalisering och som är riktade till högskolelärarna i Vasa. Dessa helheter öppnas för de högskolor som deltar i projektet och en verksamhetsmodell för samanvändningen utvecklas.

Denna del förverkligas huvudsakligen genom att utgående från redan existerande studiehelheter genom samarbete utveckla en ny studiehelhet i högskolepedagogik på 60 studiepoäng. Helheten baserar sig på Learning in Networks (LIN) 1-4-studiehelhet som Tritonias EduLab erbjuder och på Åbo Akademis studiehelhet Universitetspedagogik (25 sp).

Syftet för utvecklingsarbetet våren 2017 var att planera en ny helhet så att den motsvarar både yrkeshögskolornas och universitetens behov. Studiehelheten planeras att bli trespråkig i enlighet med de redan existerande verksamhetsprinciperna för Vetenskapsbiblioteket Tritonia. Åbo Akademi utfärdar examen i högskolepedagogik (60 sp). De högskolor som deltar i projektet kan dock ansvara för planering och genomförande av olika kurser.

Som resultat av bearbetningen av Work Package 1 –arbetspaketet uppgjordes en ny struktur på 60 studiepoäng som Åbo Akademi godkände som en ny studiehelhet. Denna struktur utgör utgångspunkten för HELLA- projektet och utvecklingen av högskolepedagogiken. Verksamheten enligt den slutgiltiga modellen inleds 1.8.2019.

Grundstudier 25 sp
Introduktion till högskolepedagogik, 5 sp*
Didaktisk design av högskoleundervisning, 5 sp*
Digitalt lärande i högskoleundervisning, 5 sp*
Digitala verktyg för lärande, 5 sp*
Undervisningspraktik 1, 5 sp

Ämnesstudier 35 sp
Pedagogisk handledning, 5 sp
Ämnesområdesdidaktik, 5 sp
Utbildningsledarskap, 5 sp*
Undervisningspraktik 2, 5 sp
Digital kompetens och informationsresurser, 5 sp*
Pedagogisk design och utvecklande arbetsforskning, 5 sp
Forsknings- och utvecklingsarbete, 5 sp

*kurserna markerade med asterisk bjuds under läsåret 2018-2019
Det är möjligt att välja enstaka kurser ur studiehelheten.
Tidigare studier i universitets- och högskolepedagogik kan räknas till godo.

Kursanmälan: https://www.tritonia.fi/sv/kortkurser

Broschyr: https://issuu.com/tritonia/docs/hella 

Kontaktinformation: edulab@tritonia.fi